Look to Windward by Iain Banks

Onlar asla yalan söylemez. Gerçeği gizler, yan çizer, kaçamak cevaplar verir, lafı dolandırır, kafaları karıştırır, dikkatleri dağıtır, örtbas eder, sinsice saptırır, kasten yanlış anlarlar ve ekseriyetle, aslında tam aksini yapmaya niyetli oldukları halde, gelecekte yapacaklarına dair tam anlamıyla belirsizlikten uzak bir izlenim yaratmada oldukça maharetlidirler. Ama asla yalan söylemezler.

They never lie. they dissemble, evade, prevaricate, confound, confuse, distract, obscure, subtly misrepresent and willfully misunderstand and are generally perfectly capable of contriving to give one an utterly unambiguous impression of their future course of action while in fact intending to do exactly the opposite, but they never lie.

Iain Banks, Look to Windward
Tercüme: Taylan Taftaf

banks