Hunter S. Thompson: 60s San Francisco

Hunter_High Water Mark

Bu gergin Las Vegas gecesinde tuhaf hatıralar… Beş yıl mı oldu? Altı? Aradan bir ömür geçmiş gibi geliyor. En azından bir Ana Dönem geçti – bir daha asla gelmeyecek türden bir çıkıştı bu. Altmışların ortasında San Francisco, bir parçası olmak için çok özel bir zaman ve yerdi. Belki gerçekten de bunun bir anlamı vardı. Belki de, uzun vadede yoktu… Ama hiçbir izahat, hiçbir sözcük dizimi ya da müzik ya da hatıralar, zamanın ve dünyanın o köşesinde bulunduğunuzu ve hayatta olduğunuzu bilmenin hissine yaklaşamaz. Bu artık her ne anlama geliyorsa…

The Rum Diary by Hunter S. Thompson

Birçokları gibi, ben de arayışta, hareket halinde, memnuniyetsiz, ve bazı zamanlar sorun çıkaran budalanın tekiydim. Asla yeterince düşünecek kadar boşta kalmıyor olsam da, bir şekilde içgüdülerimin doğru olduğunu hissediyordum. İçimizden bazılarının gerçekten ilerleme kaydettiğine, dürüst bir yolda olduğumuza, ve aramızdaki en iyilerin kaçınılmaz bir şekilde en tepeye ulaşacağına dair ipsiz sapsız bir iyimserlik taşıyordum.

Aynı zamanda, sürdüğümüz hayatın kayıp bir dava olduğuna, yalnızca oyuncu olduğumuza, manasız bir yolculukta kendimizi kandırdığımıza dair karanlık bir şüphe de taşıyordum içimde. Bir tarafta huzursuz bir idealizm, diğer tarafta yaklaşmakta olan kıyamet hissi – bu iki uç arasındaki gerginlikti devam etmemi sağlayan.”

Hunter S. Thompson, The Rum Diary
Tercüme: Taylan Taftaf

rumdiary

Absent Friends

Dear Jann,
God damn, I wish you were here to enjoy this beautiful weather with me. It is autumn, as you know, and things are beginning to die. It is so wonderful to be out in the crisp fall air, with the leaves turning gold and the grass turning brown, and the warmth going out of the sunlight and big hot fires in the fireplace while Buddy rakes the lawn. We see a lot of bombs on TV because we watch it a lot more, now that the days get shorter and shorter, and darkness comes so soon, and all the flowers die from freezing.
Oh, God! You should have been with me yesterday when I finished my ham and eggs and knocked back some whiskey and picked up my Weatherby Mark V .300 Magnum and a ball of black Opium for dessert and went outside with a fierce kind of joy in my heart because I was Proud to be an American on a day like this. If felt like a goddamn Football Game, Jam — it was like Paradise…. You remember that bliss you felt when we powered down to the farm and whipped Stanford? Well, it felt like that.

Elko, Hunter S. Thompson

Hunter S. Thompson

He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
HUNTER S. THOMPSON

Sources: Fear And Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream, H.S.Thompson (2005, Harper Perennial); Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, H.S.Thompson (1999, Random House); The Rum Diary, H.S.Thompson (2003, Simon & Schuster); Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (2008 documentary, Alex Gibney); Fear And Loathing in Las Vegas (1998 movie, Terry Gilliam); Breakfast with Hunter (2003 documentary, Wayne Ewing)

Tercüme / Metin: Taylan Taftaf